[HCM] Lễ Hội Văn Hóa Thế Giới Thành Phố Hồ Chí Minh – Gyeongju 2017 Tuyển Tình Nguyện Viên 2017 (Hạn cuối: 05/11)


Lễ hội do tỉnh Gyeongsangbuk-do chủ trì tổ chức, phối hợp với Bộ Văn hóa và Thể thao Hàn Quốc, và Tổ chức Du lịch Thế giới được Chính phủ Hàn Quốc cấp kinh phí thực hiện. Sự kiện này được tổ chức 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 1998, theo chu kỳ…