Bạn Đã Có Bullet Journal Chưa?


Có một bài tôi viết nửa năm trước nhưng đến giờ vẫn hot, mỗi ngày đều có trên 100 lượt đọc. Chủ yếu các bạn tìm được qua google với các từ khóa như “sổ Moleskine”, “cách làm quyển sổ ghi ngữ pháp đẹp”, “bạn làm gì với một cuốn sổ tay”, “ghi gì trong…

Tổng Hợp Kinh Nghiệm Thi Tuyển Thành Công Kỳ Thực Tập Tại Các Tập Đoàn Non-Big Uy Tín Việt Nam (UHY ACA, VACO, Grant Thornton,…)


Đến hẹn lại lên, từ tháng 8 đến tháng 12 hàng năm, các BIG4 đều lần lượt mở đơn tuyển dụng kỳ Internship. Hiện tại đã có 3 BIG mở đơn. Bên cạnh đó, đây cùng đồng thời là khoảng thời gian mà rất nhiều Non – BIG mở đơn tuyển dụng. Đã bao giờ…