[HN/Hải Phòng] Trung Tâm Hỗ Trợ Sáng Kiến Phát Triển Cộng Đồng (SCDI) Tuyển Dụng Cán Bộ Chương Trình 2017 (Hạn cuối: 17/11)


Được thành lập tháng một năm 2010, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được đăng ký dưới Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. SCDI làm việc với các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội như người sử dụng ma túy, mại dâm, HIV, người đồng tính, thanh niên và trẻ em,… SCDI tin tưởng sâu sắc rằng mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng đều ẩn chứa những tiềm năng to lớn, không những có thể giải quyết các khó khăn của chính mình mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Thông qua cách tiếp cận nâng cao quyền và năng lực của các nhóm đối tượng yếu thế, kết hợp với vận động chính sách, SCDI hướng tới việc tạo ra động lực và môi trường phù hợp để các tiềm năng này được phát huy vì những mục tiêu tích cực.

Cán bộ Chương trình (Hải Phòng)

  • Vị trí: Cán bộ Chương trình
  • Vị trí làm việc: Hải Phòng.
  • Thời gian làm việc: Toàn thời gian

Cán bộ Dự án cho Chương trình Sức khỏe (Hà Nội)

  • Thời hạn hợp đồng: 1 năm và có thể gia hạn hợp đồng
  • Hạn chót nộp hồ sơ: ngày 05 tháng 11 năm 2017
  • Địa điểm làm việc: Văn phòng SCDI tại Hà Nội

Cán bộ Chương trình sẽ phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác trong nhóm, đảm bảo rằng tất cả các hoạt động được phối hợp tốt để đảm đạt được mục tiêu của các dự án và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực.

Vui lòng vào >>> đây <<< để biết thêm chi tiết về công việc.

SCDI là tổ chức bình đẳng trong tuyển dụng, không phân biệt chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo. SCDI khuyến khích các thành viên của các cộng đồng dễ bị tổnthương có năng lực phù hợp nộp hồ sơ cho các vị trí tại SCDI.

Follow facebook : https://www.facebook.com/ToiTimViec

Follow group: http://bit.ly/JobMaps