[HCM] Công Ty Kiểm Toán Ernst & Young Vietnam Tuyển Dụng Administrative Intern Core Assurance & FSO 2017 (Hạn cuối: 20/11)


Ernst & Young, hay còn gọi là EY, là một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới hiện nay cùng với Deloitte, PwC và KPMG. EY chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán, tư vấn tài chính, tư vấn và kiểm soát rủi ro CNTT (ITRA) và thuế. Tài sản ước tính vào năm 2015 của EY là 28.7 tỉ đôla. Các tổ chức hoạt động như một mạng lưới các công ty thành viên và là pháp nhân riêng biệt trong từng nước. EY có 212.000 nhân viên tại hơn 700 văn phòng trên 150 quốc gia trên thế giới. Công ty được hình thành bởi sự sáp nhập của Ernst & Whinney và Arthur Young & Co vào năm 1989. Tính đến năm 2015, EY là tổ chức tư nhân lớn thứ 11 ở Hoa Kỳ

Job Description

 • Assist Secretary team with administrative tasks
 • Coordinate the efficiency of team documents filling deliveries
 • Others tasks as requested

  

Qualifications
 • Last year university students or fresh graduates with major in Business Administration or related degree
 • No years experience required. College or bachelor degree.
 • Full time working for 6 months, from 4 Dec 2017 to 30 May 201
 • Conscientious, service and customer-oriented
 • Good command of English is an advantage
 • Self-motivated, proactive and well-organized
 • Attention to details, careful and trustworthy
 • Good computer literacy (MS Word/Excel)

>>>> APPLY HERE

Follow facebook : https://www.facebook.com/ToiTimViec

Follow group: http://bit.ly/JobMaps