[HN] Cục Hàng Không Việt Nam Tuyển Dụng Công Chức Năm 2017 (Hạn cuối: 24/11)


Căn cứ các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị hành chính của Cục Hàng không Việt Nam và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017, Cục Hàng không Việt Nam thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 với 12 chỉ tiêu và thực hiện phương thức tuyển dụng công chức thông qua thi tuyển.

Điều kiện chung để được đăng ký thi tuyển là người có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên; có Phiếu đăng ký thi tuyển theo mẫu; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí thi tuyển; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 24/10/2017 đến ngày 24/11/2017 (trong giờ hành chính từ 8 giờ đến 17 giờ).

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng 407, Trụ sở  Cục Hàng không Việt Nam, 119 Nguyễn Sơn – Long Biên – Hà Nội.

Các nội dung chi tiết về chỉ tiêu, vị trí, phương thức tuyển dụng; điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký thi tuyển; hồ sơ đăng ký dự tuyển, tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, lệ phí dự tuyển như sau:

Follow facebook : https://www.facebook.com/ToiTimViec

Follow group: http://bit.ly/JobMaps