[HN] Trung Tâm Con Người Và Thiên Nhiên PanNature Tuyển Dụng Nhân Viên Truyền Thông 2017 (Hạn cuối: 05/11)


Phòng Truyền thông của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) thực hiện các hoạt động thúc đẩy thông tin và phổ biến kiến thức nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về các vấn đề bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên. Hiện PanNature có nhu cầu tuyển dụng 01 vị trí nhằm thúc đẩy các hoạt động thông tin môi trường qua các kênh mạng xã hội và thiết kế sáng tạo.

Mục tiêu:
Cán bộ Truyền thông chịu trách nhiệm thúc đẩy và mở rộng các hoạt động thông tin môi trường qua kênh mạng xã hội và phát triển các ấn phẩm truyền thông thị giác của tổ chức. Phối hợp với các thành viên Phòng Truyền thông phát triển ý tưởng và trực tiếp thực hiện xây dựng phim, ảnh và các ấn phẩm đồ họa về môi trường.

Hồ sơ bao gồm:
• Đơn xin việc, trong đó nêu rõ mức lương đề nghị.
• Sơ yếu lý lịch tự thuật nêu rõ các kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, quá trình đào tạo, sở thích
• Danh sách (kèm theo đường link nếu có) các sản phẩm phẩm truyền thông đã thiết kế
• Các văn bằng liên quan (photo không cần công chứng)

Các ứng viên quan tâm đề nghị nộp hồ sơ qua:
Chị Nguyễn Thái Hằng
Trung tâm Con người và Thiên nhiên
Địa chỉ: 24 H2, Khu đô thị mới Yên Hòa, đường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: thaihang@nature.org.vn CC hanoicareer@gmail.com
Tiêu đề: [PanNature-102017] Cán bộ truyền thông – Họ tên

Điện thoại: (024) 3556 4001, máy lẻ: 109

Follow facebook : https://www.facebook.com/ToiTimViec

Follow group: http://bit.ly/JobMaps