Oxfam Tuyển Dụng Cán bộ Chương Trình Hỗ trợ & Planning, Monitoring, Evaluation and Learning – GRAISEA Tại Thái Lan (Hạn cuối: 20/08)


  • Cán bộ chương trình Hỗ trợ (INT3669)

 

TRÁCH NHIỆM CHÍNH:

Bạn sẽ làm việc với Ban Quản lý Chương trình (PMU) và các cố vấn châu Á để cung cấp chương trình và quản trị hỗ trợ cho Chương trình GRAISEA và trung tâm kiến thức châu Á. Sự hỗ trợ bao gồm quản lý tài chính và dự án, sự kiện và quản lý hậu cần, thông tin liên lạc cũng như hỗ trợ hành chính và kinh doanh.

NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI ĐANG TÌM KIẾM:

Bạn sẽ có kinh nghiệm đáng kể để cung cấp chương trình và hỗ trợ quản trị trong một vai trò tương tự. Bạn cũng sẽ có kỹ năng tổ chức và quản lý tốt và khả năng ưu tiên ưu tiên cạnh tranh và đáp ứng thời hạn. Chúng tôi cũng sẽ mong đợi bạn để chia sẻ niềm đam mê của chúng tôi và chúng tôi cam kết quyền và giới công lý của phụ nữ, và thay đổi các quy tắc mà giữ một số người nghèo trong khi những người khác thịnh vượng.

Ghi chú: Đây là một bài thuê quốc gia. Chúng tôi sẽ không thể cung cấp thị thực và giấy phép lao động cho một quốc gia phi Thái.

Các tài liệu

2. Planning, Monitoring, Evaluation and Learning (PMEL) Specialist – GRAISEA (INT3660)

Oxfam GB is recruiting a qualified candidate for a PMEL Specialist. This is an exciting and challenging opportunity where you will provide leadership of the planning, monitoring, evaluation and learning (PMEL) of the Gender Transformative and Responsible Agribusiness in South East Asia (GRAISEA) programme – a large three-year project with activities in 6 countries and in the SE Asia region.

KEY RESPONSIBILITIES:

You will work with key stakeholders, ensure the effective implementation of the Monitoring, Evaluation and Learning Framework of GRAISEA programme which is regional and country – and work collaboratively with partners and Oxfam staff to plan MEL activities, ensuring space for practice-based learning and alignment with existing programme logical frameworks. You will be responsible, with the Programme Manager, for maintaining MEL systems to meet project and organizational accountability and learning needs. You will also lead innovation in MEL, compliance and reporting, generating evidence for learning as well as knowledge management.

WHAT WE ARE LOOKING FOR:

You will bring well-developed analytical and planning skills and an ability to analyse and synthesise information from different sources. You will have experience of leading the setting up and supporting MEL systems for complex development programming, ideally across multiple contexts and sites.  This may be at a regional or country level. You will also bring a mature understanding of the links between knowledge management, MEL and institutional development. We’ll also expect you to share our passion and our commitment to women’s rights and gender justice, and changing the rules that keep some people poor whilst others prosper.

Documents

APPLY

Closing date: 20th August 2017

————————————————————————————————————-

Nguồn: Việc làm tại Đại sứ quán & tổ chức phi chính phủ

Follow facebook : https://www.facebook.com/ToiTimViec

Follow group: http://bit.ly/JobMaps

Advertisements