[HCM] Brands Vietnam Tuyển Dụng Trợ Lý Giám Đốc 2017 (Hạn cuối: 31/07)


Brands Vietnam là cổng thông tin Thương hiệu và Marketing toàn diện tại Việt Nam, với những sản phẩm và dịch vụ có kết nối chặt chẽ với nhau để phục vụ cho nhu cầu đa dạng của marketers nói chung, người làm kinh doanh nói riêng.

Brands Vietnam ra đời với sứ mệnh mang lại nền nền tảng sẻ chia tri thức, dữ liệu và kết nối trong ngành nhằm giúp marketers thăng tiến nghề nghiệp và xây dựng những thương hiệu thành công.

Bởi vì chúng tôi tin vào một tầm nhìn đơn giản: với kiến thức và kỹ năng tốt hơn sẽ cho ra đời những thương hiệu và doanh nghiệp tốt hơn, từ đó tạo ra những giá trị lớn hơn cho người tiêu dùng và xã hội.

BRANDS Vietnam cần tuyển vị trí Personal Assistant (phụ trách e-Learning) với mô tả công việc như sau:Work Type: Full-time

Job Descriptions:

Assist the Managing Director in e-Learning duties:

 • Meet lecturers
 • Design and develop course materials
 • Respond to students
 • Course Marketing
 • Build processes and Help Center
 • Get the chance to learn and actually run a small business.

Requirements:

Education & Experience

 • University graduates (business-related specialty)
 • Have knowledge of Marketing Fundamentals
 • Love Education / Teaching / Dealing with Students

Skills

 • Client Services
 • Project management
 • English communication
 • Qualification
 • Calm, cool, collected
 • Willingness to learn
 • Responsive (can-do attitute)
 • Responsible

Salary & Benefits:

Salary

 • Competitive & negotiable
 • Annual salary review

Benefits

 • Learn real-life business issues and operations
 • 1-on-1, in-depth and hands-on marketing trainings
 • Attend free courses at selected training partners
 • Work hard / Have fun / Small team / Big impact
 • Long-term career at Brands Vietnam

Send (1) YOUR RESUME and (2) A SLIDE DESIGN to start@brvn.net CC hochiminhcareers@gmail.com

BEFORE 31/07/2017 – Only qualified candidates are scheduled for interview.

Follow facebook : https://www.facebook.com/ToiTimViec

Follow group: http://bit.ly/JobMaps

Advertisements