Ngân Hàng TMCP Tiên Phong – TPBank Tuyển Dụng Nhiều Vị Trí Năm 2017 Trên Toàn Hệ Thống (Hạn cuối: 16/08)


Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (gọi tắt là “TPBank”) được thành lập từ ngày 05/05/2008. TPBank được kế thừa những thế mạnh về công nghệ hiện đại, kinh nghiệm thị trường cùng tiềm lực tài chính của các cổ đông chiến lược bao gồm:Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, Tập đoàn Công nghệ FPT, Công ty Tài chính quốc tế ( IFC), Tổng công ty Tái bảo hiểm Việt Nam (Vinare) và Tập đoàn Tài chính SBI Ven Holding Pte. Ltd.,Singapore. 

(Click vào từng vị trí để xem chi tiết và ứng tuyển)

STT Vị trí Địa điểm Hết hạn
1 RBO Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng Cá nhân – KV Phía Nam Hồ Chí Minh An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Nai, Bình Dương 16-08-17
2 CBO Chuyên viên/Chuyên viên Chính Khách hàng Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Nam Định, Móng Cái, Vinh, Nghệ An, Đà Nẵng 16-08-17
3 KSS Chuyên Viên Kiểm Soát Sau Quảng Ninh 10-08-17
4 GoldSales Nhân viên/Chuyên viên kinh doanh vàng Hà Nội 10-08-17
5 GSHH Chuyên viên Giám sát hàng hóa thế chấp – Trung tâm Thẩm định và Giám sát Tài sản bảo đảm – Khối Tín dụng Hà Nội, Tp. HCM 10-08-17
6 CVCTVDT Chuyên viên chính Tư vấn Đầu tư – Trung tâm Đầu tư và lưu ký Hà Nội, TP. HCM 10-08-17
7 TDTT01 Chuyên viên Thẩm định thực tế – Khối Tín dụng Hà Nội, HCM 10-08-17
8 TDCN Chuyên viên Tái thẩm định Khách hàng Cá nhân Tp. Hồ Chí Minh 10-08-17
10 GDVHO Giao dịch viên – Hội sở Hà Nội, TP. HCM 10-08-17
11 CTQT Chuyên viên Cao cấp Cải tiến quy trình Hà Nội 10-08-17
12 CSTD Chuyên viên Chính sách tín dụng – Khối Tín dụng Hà Nội 10-08-17
13 TDDN Chuyên viên Tái thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh 10-08-17
14 QA.01 Chuyên viên Chất lượng dịch vụ Khách hàng – Khối Vận hành Hà Nội, TP HCM 10-08-17
15 TDTS Chuyên viên Thẩm định tài sản Đồng Nai, Đắk Lắk, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Nam Định, Bình Dương, Đồng Nai, Kiên Giang, Hà Nội, Hồ Chí Minh 10-08-17
STT Vị trí Địa điểm Hết hạn
1 QLNS Nhân viên/Chuyên viên Quản lý Ngân sách – Khối Tài chính Hà Nội 07-08-17
3 VTM NV/CV Quản lý vận hành ATM/VTM – Trung tâm Vận hành thẻ Hà Nội 07-08-17
5 Card-NV Nhân viên phát hành thẻ Hà Nội 07-08-17
7 ARM CB Nhân viên quan hệ khách hàng Doanh Nghiệp- Khu vực Phía Bắc Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nghệ An, Bắc Ninh, Nam Định, Vinh, Móng Cái 07-08-17
8 ARM RBO Nhân viên Quan hệ Khách hàng cá nhân – KV Phía Bắc Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nghệ An, Bắc Ninh, Nam Định, Vinh, Móng Cái 07-08-17
9 RBO Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng Cá nhân Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Nam Định, Vinh, Móng Cái 07-08-17
11 GDV-CN Giao dịch viên (chi nhánh) Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định, Móng Cái, Vinh, Đà Nẵng 07-08-17
12 KSV- CN Kiểm soát viên Giao dịch – Chi nhánh Bắc Ninh, Nam Định, Vinh, Móng Cái, Thanh Hóa 07-08-17
13 KNĐT-RB Chuyên viên kết nối đối tác KHCC – Khối Ngân hàng Cá nhân Hà Nội 06-08-17
14 PB Chuyên viên/Chuyên viên chính Kinh doanh Khách hàng Cao cấp – Khối Ngân hàng Cá nhân Hà Nội/Hồ Chí Minh 06-08-17
15 CVC/CV/NV SPDVKHCC Chuyên viên/Chuyên viên chính Phòng Sản phẩm dịch vụ Khách hàng Cao cấp – Khối Ngân hàng Cá nhân Hà Nội 06-08-17
STT Vị trí Địa điểm Hết hạn
1 SPTD-RB Chuyên viên/Trưởng nhóm Phát triển sản phẩm cho vay – Khối Ngân hàng cá nhân TP HCM, Hà Nội 06-08-17
2 CV-PTSP Thẻ Chuyên viên Thúc đẩy Kinh doanh Thẻ – Khối NHCN Hồ Chí Minh 06-08-17
3 CRRTT Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp – Phòng Quản trị Rủi ro Thị trường Hà Nội 06-08-17
4 GSTD Chuyên viên/Chuyên viên chính Giám sát tín dụng – Khối Quản trị rủi ro Hà Nội 06-08-17
5 CMHRR Chuyên viên chính Mô hình Rủi ro – Khối Quản trị Rủi ro Hà Nội 06-08-17
6 HRBP Chuyên viên/Chuyên viên chính Đối tác nhân sự – Khối Quản trị Nguồn nhân lực Hà Nội, TP HCM 06-08-17
7 CC-LB Nhân viên/Chuyên viên tư vấn khách hàng – Dự án LiveBank Hà Nội, Đà Nẵng, Tp HCM 06-08-17
8 PTKD.DGT Chuyên viên/Chuyên viên chính Phát triển kinh doanh – Dự án Digital Savings Hà Nội 06-08-17
9 NV/CV KD – SPĐB NV/CV kinh doanh – Trung tâm Kinh doanh Sản phẩm Đặc biệt – Khối Ngân hàng Cá nhân Hà Nội 06-08-17
11 MKT01 Brand Officer – Chuyên viên Marketing Hà Nội 06-08-17
12 XLN Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Thu hồi và Xử lý nợ Hà Nội 06-08-17
13 DEV1 Lập trình viên mPOS – Khối Công nghệ thông tin Hà Nội 06-08-17
14 DEV2 Lập trình viên PayGate – Khối Công nghệ thông tin Hà Nội 06-08-17
15 VHUD – 01 Chuyên viên Vận hành ứng dụng – Khối Công nghệ thông tin Hà Nội 06-08-17
STT Vị trí Địa điểm Hết hạn
1 Tester Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ & Kiểm thử – Khối Công nghệ thông tin Hà Nội 06-08-17
5 ĐPĐT Chuyên viên Điều phối Đào tạo – Khối Quản trị Nguồn nhân lực Hà Nội 05-08-17
7 BMU Nhân viên/Chuyên viên Quản lý kinh doanh – Phòng Hỗ trợ Quản lý Kinh doanh – Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính Hà Nội 05-08-17
8 HTTD – CN Chuyên viên/Nhân viên Hỗ trợ tín dụng tại Chi nhánh Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Nam Định, Vinh, Móng Cái, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Kiên Giang 31-07-17
9 Shipper Cộng tác viên Giao nhận Hà Nội; Hồ Chí Minh 31-07-17
10 TTTN Nhân viên/Chuyên viên – Phòng Thanh toán trong nươc, Trung tâm Xử lý nghiệp vụ, Khối Vận hành Hà Nội 31-07-17
11 MSTT Chuyên viên Mua sắm tập trung – Khối Vận hành Hà Nội 31-07-17
12 TTQT Chuyên viên/CVC Thanh toán Quốc tế (mảng TTTM và chuyển tiền) Hà Nội 31-07-17
13 Card-01 Chuyên viên Thanh toán đối soát thẻ – Khối Vận hành Hà Nội 31-07-17
14 CV-HCVP Chuyên viên Hành chính – Văn Phòng – Khối Vận hành Tp. Hồ Chí Minh 31-07-17
15 Letan Nhân viên hành chính Lễ Tân Hà Nội 31-07-17
STT Vị trí Địa điểm Hết hạn
1 KSV HTTD Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh, Nam Định, Móng Cái, Vinh 31-07-17
2 BTT-02 Chuyên viên chính/ Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Khối Bán trực tiếp Hà Nội, Đà Nẵng,TP HCM, Quảng Ninh, Nghệ An, Đăk Lăk, Thanh Hóa 28-07-17
3 BTT-03 Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân – Khối Bán trực tiếp Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM 28-07-17
5 BTT-01 Nhân viên khách hàng cá nhân – Khối Bán trực tiếp Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Quảng Ninh, Nghệ An, Đăk Lăk, Thanh Hóa 28-07-17
6 CRRVH Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị Rủi ro Vận hành, phụ trách xây dựng khung QTRR gian lận – Khối Quản trị rủi ro Hà Nội 25-07-17
7 TNKHCN – SPĐB Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân – Trung Tâm Kinh doanh Sản phẩm Đặc biệt tại Hội sở Hà Nội 22-07-17
8 KDNT-FXMB Trưởng nhóm/Chuyên viên Kinh doanh Ngoại tệ (Khu vực Phía Bắc) Tp. Hà Nội 22-07-17
9 PTSPFX CTV/Nhân viên Chính sách sản phẩm và Quản lý bán – Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính Hà Nội 22-07-17
10 PTSPTD – CB Chuyên viên/Chuyên viên Chính Phát triển Sản phẩm Tín dụng – Khối Ngân hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh 15-07-17
11 PTSPTD – CB Chuyên viên /Chuyên viên Chính Phát triển Sản phẩm Tín dụng cho KHDN Hà Nội 15-07-17
12 Call Center Nhân viên/Chuyên viên Call Center – Khối Ngân hàng Cá nhân Hà Nội/Hồ Chí Minh 12-07-17
13 NV/CV COLLECTION-01 Nhân viên/Chuyên viên thu hồi nợ gián tiếp – Khối Ngân hàng cá nhân Hà Nội 12-07-17
14 NV/CV COLLECTION-03 Nhân viên/Chuyên viên Thu hồi nợ trực tiếp – Nhóm thu hồi nợ trực tiếp Hà nội/Đà Nẵng/Hồ Chí Minh 12-07-17

Follow facebook : https://www.facebook.com/ToiTimViec

Follow group: http://bit.ly/JobMaps

Advertisements