[HN] Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam BIDV Tuyển Dụng Nhiều Vị Trí 2017 (Hạn cuối: 21/07)


Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thuộc loại doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt, được tổ chức theo mô hình Tổng công ty Nhà nước (Tập đoàn). BIDV là một trong những ngân hàng có mạng lưới phân phối lớn nhất trong hệ thống các ngân hàng tại Việt Nam, chia thành hai khối với 103 chi nhánh cấp 1 với gần 400 điểm giao dịch, hơn 700 máy ATM và hàng chục ngàn điểm POS trên toàn phạm vi lãnh thổ, sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu khách hàng. Hợp tác kinh doanh với hơn 800 Ngân hàng trên thế giới.

Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Nhân viên-Hỗ trợ khách hàng Hỗ trợ khách hàng Nhân viên 11/07/2017 – 21/07/2017
Chi nhánh: Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng
Chuyên viên-Vận hành phần mềm Vận hành phần mềm Chuyên viên 26/06/2017 – 20/07/2017
Chi nhánh: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Chuyên viên-Bảo mật Bảo mật Chuyên viên 26/06/2017 – 20/07/2017
Chi nhánh: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Chuyên viên-Quản trị ứng dụng Quản trị ứng dụng Chuyên viên 26/06/2017 – 20/07/2017
Chi nhánh: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Chuyên viên-Quản trị cơ sở dữ liệu Quản trị cơ sở dữ liệu Chuyên viên 26/06/2017 – 20/07/2017
Chi nhánh: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Chuyên viên-Quản trị hệ thống Quản trị hệ thống Chuyên viên 26/06/2017 – 20/07/2017
Chi nhánh: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Chuyên viên-Phát triển phần mềm Phát triển phần mềm Chuyên viên 26/06/2017 – 20/07/2017
Chi nhánh: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Follow facebook : https://www.facebook.com/ToiTimViec

Follow group: http://bit.ly/JobMaps

Advertisements