[HN] 2030 Youth Force Vietnam Tuyển Dụng Thành Viên Ban Điều Phối 2017 (Hạn cuối: 12/07)


2030 Youth Force là một mạng lưới các thủ lĩnh thanh niên thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, do UNDP/UNV Châu Á thành lập và bảo trợ. 2030 Youth Force hoạt động với các mục tiêu:

Truyền cảm hứng cho giới trẻ tham gia các hoạt động thúc đẩy thực hiện 17 Mục tiêu phát triển bền vững;
Thúc đẩy thanh niên tạo ra những thay đổi tích cực hướng tới một xã hội hòa nhập và hòa bình.

2030 Youth Force Vietnam triển khai trở thành 1 mạng lưới các nhóm tình nguyện được thành lập và lãnh đạo bởi thanh niên, cùng hướng tới mục tiêu phục vụ cộng đồng, gắn với 17 Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Tính đến thời điểm tháng 4/2017, mạng lưới 2030 Youth Force Vietnam có sự tham gia và cam kết mạnh mẽ của 45 thành viên là các CLB, đội nhóm, tổ chức thanh niên trên toàn Việt Nam.

Nhằm chuẩn bị cho kế hoạch phát triển mạng lưới trong thời gian tới, 2030 Youth Force Vietnam hiện đang tìm kiếm:
1 Trợ lý Điều phối đối ngoại (ToR chi tiết:bit.ly/TOR_External)
1 Trợ lý Điều phối đối nội (ToR chi tiết:bit.ly/TOR_Internal)
2 Trợ lý Điều phối truyền thông mảng nội dung (ToR chi tiết: bit.ly/TOR_Content_Comms)
1 Trợ lý Điều phối truyền thông mảng thiết kế (ToR chi tiết: bit.ly/TOR_Design)

✤ ĐỊA ĐIỂM: Hà Nội.

✤ QUY TRÌNH ỨNG TUYỂN:
Các ứng viên quan tâm vui lòng hoàn thiện đơn ứng tuyển tại đây: bit.ly/2030Rec trước 23h59′ ngày 12/07/2017.
Lịch phỏng vấn dự kiến: 16/7/2017.

✤ LƯU Ý: Chúng tôi chỉ liên lạc với những ứng viên vượt qua vòng hồ sơ.

✤ LIÊN HỆ:
⊹ Hotline: (+84) 1667 259 857 (Mr. Hậu)
⊹ Email: 2030youthforce.vietnam@gmail.com
⊹ Fanpage: fb.com/youthforce.vietnam

Follow facebook : https://www.facebook.com/ToiTimViec

Follow group: http://bit.ly/JobMaps

Advertisements