[HN] Viện Nghiên Cứu Xã Hội, Kinh Tế, Môi Trường iSEE Tuyển Dụng Trợ Lý Chương Trình Dân Tộc Thiểu Số 2017 (Hạn cuối: 17/07)


iSEE là tổ chức phi lợi nhuận làm việc vì quyền của mọi con người, bao gồm cả những nhóm thiểu số. iSEE hướng đến việc thúc đẩy các giá trị tự do, bình đẳng, khoan dung trong xã hội Việt Nam.

Trong lĩnh vực dân tộc thiểu số, iSEE là một trong những tổ chức đầu tiên tại Việt Nam áp dụng tiếp cận nhân học và đa dạng văn hóa trong các dự án, từ đó tăng tiếng nói và sự tự tin để những người thiểu số trong cuộc có thể tự giải quyết vấn đề của chính họ.

Nếu bạn là một người ủng hộ các giá trị bình đẳng, tôn trọng ý kiến của những tộc người trong cuộc về những thực hành văn hóa, có thể bạn rất thích hợp cho công việc này. Làm việc trong môi trường iSEE thân thiện, học hỏi và đa dạng, trợ lý chương trình dân tộc thiểu số (DTTS) thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức công chúng, nghiên cứu, truyền thông, và phát triển cùng các cộng đồng dân tộc thiểu số trên khắp Việt Nam.

Một số nhiệm vụ chính: 

• Thiết kế, triển khai và giám sát hoạt động, dự án được giao trong mảng DTTS về tiến độ, chất lượng và tài chính.

• Tham gia các mạng lưới và nhóm công tác có liên quan đến nội dung DTTS theo phân công cụ thể bởi Viện trưởng hoặc Điều phối viên chương trình.

• Và không kém quan trọng, bạn sẽ phải thực hành và lan truyền các giá trị tôn trọng đa dạng, khoan dung cho bản thân và người khác.

Một số yêu cầu chính:

• Bằng Đại học, ưu tiên các ngành khoa học xã hội, y tế công cộng và nhân học;

• Có kinh nghiệm làm việc với nhóm DTTS, xã hội dân sự, hoặc các vấn đề xã hội liên quan;

• Cam kết với các giá trị và nguyên tắc và cách thức làm việc của iSEE như bình đẳng giới, cách tiếp cận dựa trên quyền và tôn trọng sự đa dạng;

Ứng tuyển

Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ (thư ngỏ giới thiệu bản thân và sự quan tâm, kèm một bản CV chi tiết năng lực và kinh nghiệm) cho anh Trương Minh Giang theo địa chỉ email tuyendung@isee.org.vn CC hanoicareer@gmail.com

Hình thức nhận hồ sơ: Chỉ qua email

Hạn chót nhận hồ sơ: 17h ngày 17/7/2017

Hình thức thông báo kết quả: Qua email với ứng viên được chọn

Hạn chót thông báo kết quả: 23h59 ngày 20/7/2017

Follow facebook : https://www.facebook.com/ToiTimViec

Follow group: http://bit.ly/JobMaps

Advertisements