[HN] Alpha Books Tuyển Dụng Thư Ký Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 2017 (Hạn cuối: 31/07)


Trách nhiệm chung:

Là trung gian giữa Giám đốc với các Công ty/Bộ phận/Dự án/Đối tác, giúp Giám đốc thâu tóm toàn bộ hoạt động của Công ty/Bộ phận/Dự án/Đối tác vào 1 mối, nhằm đảm bảo tính thống nhất trong thông tin hai chiều giữa Giám đốc và Công ty/Bộ phận/Dự án/Đối tác. Báo cáo đánh giá định kỳ để Giám đốc luôn nắm bắt được mọi hoạt động một cách kịp thời, chính xác. Giải quyết những vấn đề có thể tự quyết, giúp Giám đốc  lược bỏ những việc không cần thiết, mất thời gian.

Trách nhiệm cụ thể

 1. Điều phối
 • Truyền đạt ý kiến/chỉ đạo của Giám đốc đến các bộ phận đảm bảo tính trung thực chính xác;
 • Ghi nhận các phản hồi và kết quả thực hiện của từng bộ phận;
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan như dự án, thiết kế, PR để thực hiện các công tác nội bộ;
 • Phối hợp với các đơn vị bên ngoài, ngoại giao để thực hiện các công tác hỗ trợ cho dự án/công việc;
 • Là đầu mối chính cho các chương trình hợp tác, dự án PR lớn với đối tác trong và ngoài nước;
 • Thu xếp các lịch họp/event/sự kiện quan trọng cần sự kết hợp của các bộ phận.
 1. Theo dõi, đánh giá, và báo cáo
 • Duy trì và cập nhật theo dõi tiến độ, thu thập report, phân tích và báo cáo kết quả hoạt động; thành công/thất bại của các dự án/công việc tiến hành, báo cáo định kỳ với Giám đốc;
 • Đảm bảo việc chuẩn bị và nộp các báo cáo nội bộ đúng thời gian và tuân theo các quy định;
 • Thông qua việc theo dõi các hoạt động một cách thường xuyên, xác định các trở ngại/khó khăn đang có; thúc đẩy đối thoại/trao đổi giữa các bên liên quan nhằm tìm ra giải pháp cho các vấn đề.
 1. Các công việc khác
 • Các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của Giám đốc.

Yêu cầu:

 • Tư duy tốt;
 • Không ngại học hỏi, không sợ phê bình;
 • Có bản lĩnh để đối phó với những tình huống/vấn đề khó hoặc khi làm việc với các nhóm đối tượng khác nhau;
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, khéo léo;
 • Kỹ năng tiếng Anh tốt;
 • Kỹ năng soạn thảo nhanh, đẹp mắt và chính xác;
 • Có bằng cử nhân trong các lĩnh vực liên quan, đã đi du học là 1 lợi thế.

Hồ sơ gồm: 

 • CV kèm ảnh, (có thể tải mẫu tại đây https://1drv.ms/x/s!AkveZoQqWd–a_FZFKz406Bv8jk hoặc CV tự viết)
 • Các hồ sơ nộp sớm sẽ được ưu tiên. Các ứng viên qua vòng sơ tuyển sẽ được liên hệ mời phỏng vấn. Yêu cầu tự tìm hiểu về Alpha Books trước khi nộp hồ sơ.
 • tuyendung@alphabooks.vn CC hanoicareer@gmail.com , tiêu đề ghi rõ: “Ung tuyen Thu ky Chu tich HĐQT  – [Ten ung vien]”

Follow facebook : https://www.facebook.com/ToiTimViec

Follow group: http://bit.ly/JobMaps

Advertisements